СТАНДАРТИ СХЕМ БИТВИ МІСТ 2019

СТАНДАРТИ СХЕМ БИТВИ МІСТ 2019

EVENT 1 (score 100)

PROFI
TEAM 1 Male/ Male (synchronic)
then
TEAM 2 Male/Female (synchronic)

30 TTB
30 DB Snatch (30/20kg)
20 cal AB / 20 cal row
20 cal row / 20 cal AB
20 DB Hang Clean and Jerk
20 Pull Ups
10 Thruster DB
10 Bar MU
Time cap: 20 min

AMATEUR
TEAM Male/ Male
then
TEAM Male/Female
40 TTB (for 2)
30 DB Snatch (20/15 kg) (synchronic)
20 cal AB / 20 cal row (synchronic)
20 cal row / 15 cal AB (synchronic)*
30 Pull Ups (for 2)
20 DB Hang Clean and Jerk (20/15 kg) (synchronic)
10 Burpee over DB) (synchronic)
10 Thruster DB (20/15 kg) (synchronic)
*Female 15 cal

• Старт і фініш учасників відбувається на червоній доріжці
• Зміна між парами на червоній доріжці з передачею естафети через хлопок

TTB:
У стартовому положення атлет займає положення вису або проходить положення вису на перекладині, коли лікті атлета випрямлені, а ноги не торкаються підлоги;
Атлет повинен пройти проекцію турніка п'ятами і в фінальному положенні торкнутися турніка носками /стопами обома ногами одночасно області всередині положення рук;
Дозволені підйоми ніг кіппінг/строгі.

• Аматори виконують необхідну кількість на двох, зміна довільна (один учасник може виконати всі повторення)
• Атлети розташовуються поруч
• Профі повинні виконати рух синхронно (одночасний дотик турніка стопами)

DB Snatch (синхронно)
• Підйом гантелі з підлоги одним безперервним рухом поперемінно, з повним розпрямленням колінного, тазостегнового, ліктьового суглоба і фіксацією гантелі над головою
• Зміни руки відбувається нижче рівня голови;
• Синхронно необхідно зафіксувати гантель над головою і торкнутися нею підлоги;
• Кидати гантель заборонено;

AB / Row
• Атлети працюють на тренажерах одночасно;
• Атлет залишається на тренажері, доки на екрані не буде потрібна кількість калорій;
• Якщо один з атлетів закінчив раніше, він залишається в секторі тренажера і може підлаштувати тренажер під іншого учасника команди;

Pull ups
У стартовому положенні атлет займає положення вису або проходить положення вису на перекладині, коли лікті атлета випрямлені, а ноги не торкаються підлоги;
У фінальному положенні підборіддя атлета повинно бути вище рівня перекладини;
• Аматори виконують необхідну кількість на двох, зміна довільна (один учасник може виконати всі повторення);
• Атлети розташовуються поруч;
• Профі виконують підтягування синхронно (фіксація синхрону - підборіддя вище перекладини);


DB Hang Clean and Jerk
• Підйом гантелі однією рукою з вису в положення на грудях з наступним підйомом над головою з повним випрямленням в колінах, тазу і лікті та фіксацією над головою
• Перший рух - станова тяга
• Гантель не опускається нижче коліна
• Зміна руки довільна
• Рух виконується синхронно (2 контрольні точки: на грудях і над головою)
• Зміна руки нижче рівня голови

Burpee over DB
• Бурпі виконуються боком синхронно з двох ніг на дві;
• Контрольна точка: одночасний дотик грудьми підлоги обома атлетами;
• Дозволено виконувати підшагування;
• Розпрямлення необов'язково;

Thruster DB
• Підйом гантелі з положення присідання (таз нижче коліна) одним рухом над головою з випрямленням в колінах, тазу і ліктях;
• Трастери виконуються однією рукою синхронно
• Зміна руки довільна;
• 2 контрольні точки синхрону: положення присідання і фіксація гантелі над головою;

BMU
• У стартовому положення атлет займає положення вису або проходить положення вису на перекладині, коли лікті атлета випрямлені а ноги не торкаються підлоги;
• У фінальному положенні атлету необхідно зайняти положення в упорі на перекладині з повним випрямленням в ліктях;

• Рух синхронно;
• Контрольна точка: положення упору на прямих руках на турніку.

 

EVENT 2 (score 50/50/50)

AMRAP 2 min
(3 athletes)
10 push press with Wоrm
10 burpee lateral
AMRAP 2 min
(1 athlete)
DU for max

AMRAP 2 min
(3 athletes)
8 thrusters with Wоrm
8 front burpee
AMRAP 2 min
(1 athlete)
7 DL
5 Hang Power Clean
3 FS2OH (profi 70/50 kg; amateur 50/30 kg)

AMRAP 2 min
(3 athletes)
Clean and Jerk for max with Wоrm
AMRAP 2 min
(1 athlete)
Rope Climb for max


• Старт учасників відбувається на червоній доріжці (в цьому комплексі фінішу немає);
• Всі атлети розташовуються в зоні черв'яка.

Worm
• Атлети розташовуються по одну сторону черв'яка обличчям в одному напрямку;
• Одночасно на черв'яці можуть працювати 3 атлета;
• Заміна атлета відбувається в будь-який момент зв'язки.

Push press:
• Синхронне перекидання черв'яка з одного плеча на інше;
• Повне випрямлення в колінах і тазу, повністю випрямляти лікті необов'язково;
• «Пролазити» під черв'яком заборонено (черв'як повинен відриватися від плеча);
• Якщо атлети виконали рух не синхронно (атлети опинилися по різні боки черв'яка) необхідно опинитися по один бік і переробити повторення.

Burpees lateral
• Бурпі боком через черв'яка;
• Два атлета розташовуються по один бік, третій атлет в центрі по інший бік черв'яка ;
• Точка контролю синхрону: (дотик грудьми і стегнами підлоги);
• Стрибок через черв'яка може бути не синхронним, дозволено переступати через черв'яка.

Thrusters with Worm:
• Перекинути черв'яка з одного плеча на інше з положення присідання;
• Дозволено брати черв'яка відразу в положення присідання;
• Точки контролю: таз нижче коліна у всіх учасників, синхронне перекидання на друге плече;
• Повне випрямлення в колінах і тазу, випрямляти повністю лікті необов'язково;
• «Пролазити» під черв'яком заборонено (черв'як повинен відриватися від плеча).

Facing burpees:
• Фронтальні бурпі через черв'яка;
• Атлети розташовані по одну сторону черв'яка;
• Точка контролю: синхронний дотик грудьми і стегнами підлоги, стрибок може бути не синхронний, дозволено підшагування, дозволено переступати через черв'яка.

Clean & Jerk:
Точки контролю:
• Синхронний підйом черв'яка на плече, перекидання на друге плече, опускання на підлогу;
• При роботі touch and go - синхронний дотик підлоги всіма участниками;
• «Пролазити» під черв'яком заборонено (черв'як повинен відриватися від плеча).

DU:
• На скакалці може працювати одна людина;
• Зміна атлетів відбувається в зоні черв'яка, зміна довільна;

7-5-3
DL/Hang Power Clean/FS2OH
• Зі штангою може працювати одна людина;
• Зміна атлетів в зоні черв'яка, зміна довільна, атлети можуть змінюватися посеред зв'язки, починаючи з того місця, де закінчив попередній учасник;
• Атлет може виконати необмежену кількість повторень

Deadlift:
• Штанга піднімається з підлоги до рівня стегон (повне распрямлением в колінах, тазу, в нижньому положенні одночасний дотик двома дисками);

Hang Power Clean:
• Підйом на груди здійснюється з вису вище коліна (спочатку виконується станова тяга) в положення на груди вище паралелі з подальшим випрямленням в колінах, тазу, з виведенням ліктів перед штангою;
• Допускається робота в відбив на стегнах.

FS2OH:
• Штанга піднімається з плечей над головою будь-яким способом (жим, жимовий швунг, швунг поштовхом, поштовх в ножиці) з подальшим випрямленням в колінах, тазу, ліктях і фіксацією штанги у фронтальній площині, зі стопами на одній лінії;

RCL
• На канаті працює 1 атлет, зміна атлетів відбувається в зоні черв'яка, один атлет може виконати необмежену кількість підйомів по канату;
• Підйом по канату виконується будь-яким способом з обов'язковим торканням балки долонею нагорі.

 

Facebook: БИТВА МІСТ 2019

Instagram: Events banda

youtube facebook-official
facebook instagram-logo